KHMJ-2
KHMJ-3
KHMJ-1

અમારાવિશે

2000年માંકરીહતી,કૈહુઆકૈહુઆઇન્જેક્શનમોલ્ડબનીબનીછેછે,જેજેછે,જેગુણવત્તાનીટૂલીંગની,ઉત્પાદન,ઉત્પાદન,ઉત્પાદન,ઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઉત્પાદનઅનેઅનેઅનેઅને

 • 21વર્ષો
 • 1000સ્ટાફ
 • 2500વાર્ષિકઉત્પાદન
 • 81800ઉત્પાદન
  પાયો
 • company_intrd_img
 • 你自己看
 • સ્વયંનેમાટેજુઓ

  કૈહુઆનોવ્યવસાય,તબીબીઉપકરણોલોજિસ્ટિક્સથીઘરનાઇલેક્ટ્રિકલઉપકરણોસુધીનીછેછે,2000年થીથીમોલ્ડનીઉત્પાદનછેછેછેછેછે。

 • propers2

પણવધુ

900સેટ્સથીવધુ,500થીથીકર્મચારીઓકર્મચારીઓઅનેઅનેથીથીચોરસઆવરીઆવરીલેતાલેતા,સનમેનસનમેન,સનમેનબેઝેબાહ્યબાહ્ય,આંતરીકપ્રણાલીપ્રણાલીપ્રણાલીપ્રણાલીઅનેઅનેઅનેઠંડકઠંડકપ્રણાલીમાટેનામોલ્ડનામોલ્ડનાઉત્પાદનમાંઉત્પાદનમાંવિશેષતાવિશેષતાપ્રાપ્તછે

做更多的事情

તમારીમોલ્ડમશીનબનાવો

તમારીનવીવર્ટિકલમિલમાટેછોછો?
ચાલોતમારીયોગ્યશોધીએશોધીએ,અનેઅનેકાર્યરતઅનેસુવિધાઓતેનેપોતાનીપોતાનીબનાવીએબનાવીએબનાવીએ。

Baidu
map